กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรัฐิติ ตะเคียนราม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2